گرانو هیوادوالو او د پاسپورت غوښتونکو د پام وړ !
هغه ګران هيواد وال چه مخکي د مارچ د مياشتي2019 کال څخه يي د پاسپورت غوښتنه کړي او تر اوسه پوري خپل پاسپورت ندي اخيستي هيله مند يوو چه خپل مشخصات په لاندي ډول مشخص او تحرير کړي او د ايميل له لاري دي راواستوي تر څو چه په نږدي وخت ددوي ستونزي په نظر کي ونيول شي او ستونزه يي حل کړي شي
۱- نوم دتابعيت د تذکري له مخي
۲- تخلص يعني کورني نوم
۳- د زيږيدو نيټه
۴- د محصول د ور کولو سند يا پاڼه
په احترام
د پاسپورت څانګه